OUR WEEKLY NOTICES

9.1.2022 Notices

  1. Today marks the beginning our of our Parish Harvest week. The main purpose of the harvest week is to offer our contributions in support of the recurrent and development budget of our parish. All parishioners are encouraged to participate generously. Those who will not be able to offer their tithe today are encouraged to bring their tithe on another Sunday in the course of the month or drop your tithe in one of the boxes provided in the Church. Cheques are payable to AUSTINS PARISH and our pay bill No. is 593500.
  1. A QR Code with a direct link for the synodal questionnaire is available for scanning at the notice boards and the table outside the church with the ushers. Kindly visit the noticeboards in order to fill the questionnaire online.
  1. From 18th to 25th of this month, we will be celebrating the week of Christian Unity. This week is meant to celebrate our Christian diversity and enhance ecumenism.
  1. From 27th Jan 2022 there will be an adoration and benediction every Thursday of the week, from 4:30pm to 5:30pm.
  1. Beginning 28th of this month, and every Friday of the week, there will be weekly visitation of the sick within our parish community by our priests. Any parishioner with a family member who would wish to receive the Sacrament of the anointing of the sick, can book a visit at the parish office.
  1. Registration for PMC and MYM 2022 membership is ongoing, Kindly visit the Parish office with 50ksh for the membership card.

 

 

 

 

 

9.1.2022 Matangazo

 

  1. Leo ni mwanzo wa wiki yetu ya mavuno,hadi tarehe 16th. Umuhimu wa mavuno haya nikutuwezesha kama wanaparokia kuchanga pesa kwa ajili ya mahitaji mbalimbali ya parokia. Wale ambao hawataweza kuleta zaka yao leo wanaombwa kufanya hivyo jumapili yeyote katikati ya mwezi pamoja na matoleo au waiweke katika mojawepo ya masanduku yaliyopo hapa kanisani. Hundi ziandikwe Kwa AUSTIN’S PARISH. Paybill No. yetu ni 593500.
  1. Msimbo wa QR (QR CODE) wenye kiungo cha moja kwa moja cha sinodi unapatikana kwa kuchanganua kwenye mbao za matangazo na meza nje ya kanisa pamoja na wahudumu. Tafadhali tembelea ubao wa matangazo ili kujaza maswali ya sinodi mtandaoni.

3.    Kuanzia tarehe 18 hadi 25 mwezi huu, tutakuwa tukiadhimisha wiki ya Umoja wa Kikristo. Wiki hii inakusudiwa kusherehekea utofauti wetu wa Kikristo na kuimarisha uekumene

4.    Kuanzia tarehe 27 Januari 2022 kutakuwa na kuabudu Yesu katika Ekaristi takatifu kila Alhamisi ya juma, kuanzia  saa kumi unusu hadi saa kumi unusu jioni. 

5.    Kuanzia tarehe 28 mwezi huu, na kila Ijumaa ya juma, kutakuwa na kutembelewa kwa wagonjwa wa parokia yetu na mapadre wetu. mwanaparokia yeyote aliye na mwanafamilia ambaye angependa kupokea Sakramenti ya upako wa wagonjwa, anaweza kuweka nafasi ya kutembelewa katika ofisi ya parokia.

 6.    Usajili wa uanachama wa PMC na MYM 2022 unaendelea, Tafadhali tembelea ofisi ya Parokia na 50ksh kwa kadi ya uanachama.